Byggkonsulenten Stødle AS

30 års erfaring i byggebransjen!

  Statens Byggtekniske Etat

Byggmester og bygningsingeniør Harald Stødle startet i 1978 sin virksomhet som arkitekt og rådgiver i Førresfjorden.  Han hadde da arbeidet i 8 år som bygningsingeniør i Urrang-Hus i Haugesund.  Siden den gang har oppdragene vært mange og allsidige.

Det har variert fra enkle tegningsoppdrag til større utbygginger med totalentrepriser.

Oppdragene har også brakt oss ut i verden.  
Byggkonsulenten Stødle har stått for byggeoppdrag i Russland, Sverige, Danmark, Island, Tyskland og Ungarn.

Byggkonsulenten Stødle as er i dag sentralt godkjent for ansvarsrett i områdene:
SØK   PRO   KPR   SAM   UTF   og   KUT   i bygningsklassene 1 og 2.

30 års erfaring i byggebransjen!!