Tomteutvikling

Fra uberørt natur til ferdig reguleringsplan

Byggkonsulenten Stødle har lang erfaring i å utarbeide reguleringsplaner.  Faktisk var dette starten i 1978 da vi utarbeidet 5 reguleringsplaner for 5 boligområder i Tysvær kommune.

Har De et område De ønsker brukt til:

  • Boligformål
  • Hytter
  • Industri
  • Golfbane
  • Annet?

Ta kontakt med oss!

Vi kan også være interessert i å kjøpe områder for videreutvikling.